Pomineme-li význam oběti jako daru bohům, označuje to slovo jednak někoho, kdo se stal terčem násilí či msty, jednak toho, kdo vykoná něco pro jiného i za cenu vlastní újmy. Oba významy se v česko-slovensko-německém filmovém dramatu nazvaném právě Oběť (2022) uplatňují v silných protikladech i relativizujících proměnách. Svobodná matka Irina (Vita Smačeljuková) se...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen