Řád Bílého lva bych udělila generálu Tomáši Sedláčkovi, kterého jsem si velmi vážila pro jeho nezměrné osobní zkušenosti, statečnost a hlavně pro to, jak se choval k lidem okolo sebe. Skromný člověk, který nedával na odiv, co zažil. Řádem T. G. M. bych v letošním – pro nás tak významném roce – ocenila...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen