Řád Bílého lva bych in memoriam udělila Josefu Serinkovi, proslulému „Černému partyzánovi“. Josef Serinek patřil mezi významné účastníky protinacistického odboje za 2. světové války, byl jedním z prvních českých partyzánů a organizátorů tohoto hnutí na západ od moravsko-slovenského pomezí. Serinkova emancipace v rámci českého odboje si respekt i tento řád bezpochyby zaslouží.   Příští...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen