Občas nějaký český národovec nebo populista vytáhne tzv. sudetskou kartu, aby horoval pro izolaci Česka od Západu, případně vzýval modly orientálního panslavismu. „Sudety“ bychom neměli ponechat těmto křiklounům, neboť je to pojmenování úctyhodné, které se nevynořilo až s obludami německého nacionálního socialismu 20. století. Za časů humanismu hledali intelektuálové antické kořeny...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen