Symbolem Vánoc je v křesťanském světě vánoční stromek. Po Evropě se přitom rozšířil teprve v devatenáctém století, když doplnil, místy i nahradil, tradiční jesličky. Poprvé se zvyk zdobení vánočního stromku objevuje ve druhé polovině osmnáctého století v některých částech Německa. Odtud se šíří do Bavorska, Saska, Norska, Dánska, Nizozemska, Čech, později i Uher, Anglie nebo Itálie s tím, že...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen