Původní Komunistická strana Palestiny byla založena v roce 1919, další zakládací akty proběhly v letech 1922 a 1924 – vzniklo hned několik dalších stran založených různými skupinami palestinských soudruhů. Komunistická strana Palestiny si kladla za cíl zastavit židovské přistěhovalectví a zakázat Židům nákup půdy. V brožuře vydané stranou v říjnu 1935 pod názvem Prohlášení KSP: Za spojenectví všech...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen