Literární, výtvarný a divadelní kritik, novinář a spisovatel F. X. Šalda (1867–1937) patřil k předním českým intelektuálům pozdního Rakouska-Uherska a prvorepublikového Československa. Ač byl nedostudovaný právník, získal v roce 1906 doktorát na pražské filosofické fakultě. Zde přednášel jako docent a od roku 1919 jako profesor dějin moderních literatur. Hodnotově byl ukot­ven v křesťanství a marxismus jako světonázor odmítal,...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen