Rok před volbou hlavy státu se rojí kandidáti. Připomínám, že ústava definuje roli prezidenta jako ceremoniální. A to bez ohledu na trhací kalendář, který z ní učinil prezident stávající. Komentátoři se shodují, že lid vnímá osobu prezidenta jako zosobnění morální pevnosti a důstojnosti. Dělat šašky při kladení věnců nebo udílení státních vyznamenání by ani...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen