Nejen arabským, bohužel také západním světem obchází strašidlo antisemitismu. Západní politické, potažmo novinářské elity jsou zděšené. Přitom mu řadu let pomáhaly na svět. Jak jinak, vedeny těmi nejušlechtilejšími ideály a myšlenkami. Nacismus je absolutním zlem. V tomto smyslu vytyčuje odstrašující měřítko srozumitelné i v tom nejvzdálenějším a nejzapadlejším koutě světa. Měřítko a zároveň východisko. Už jen přirovnání...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen