Myšlenka na mezinárodní organizaci, která by sdružovala všechny státy světa a dokázala by bránit vzniku ozbrojených konfliktů, případně by je pomáhala alespoň smírně ukončit, se objevila už na konci 18. století ve spisu Věčný mír od Emanuela Kanta. Před první světovou válkou proběhly pokusy o mezinárodní regulaci alespoň v otázce válečného a humanitárního práva. Po válce pak vznikla Společnost...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen