Jsou události a s nimi spojené dokumenty, které je třeba neustále připomínat v jejich dobových kontextech. Před 106 lety, totiž 2. listopadu 1917, vznikla ve víru krvavé Velké války tzv. Balfourova deklarace, jíž Velká Británie vyjádřila své přání, aby v Palestině, tehdy součásti Osmanské říše, vznikla „národní domovina“ pro židovské...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen