S pojmem „veřejné mínění“ se občas žongluje manipulativně, pročež se vlastně stal i jedním z rodičů moderního populismu. Jen málo se to ví, ale už roku 1946 vznikl Československý ústav pro výzkum veřejného mínění. Stalo se to však za časů tzv. třetí republiky s její invalidní (pseudo)demokracií, takže byl ukotven v rámci podivného ministerstva informací,...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen