Česko se tak opět stává zemí, v níž proběhne ostrý střet mezi zastánci odlišných hodnotových konceptů. Z pohledu lidí věrných polistopadovému západnímu kurzu půjde o boj o udržení liberální demokracie. Nelze ovšem žít v iluzi, že je všem voličům tento hodnotový střet jasný. Část z nich se bude rozhodovat pod vlivem aktuálních davových emocí. Je zřejmé,...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen