Ruské zastrašování na ukrajinské hranici opět otevřelo otázku bezpečnosti středoevropského prostoru. Před vládou Petra Fialy stojí zásadní úkol, jak nás co nejpevněji ukotvit v Severoatlantické alianci a zároveň oslabit dezintegrační tendence, které mocně přiživuje prezident Vladimir Putin prostřednictvím hybridní války. Garance NATO vychází z článku 5 Washingtonské smlouvy, stanovující kolektivní obranu před útokem na jakéhokoli...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen