Už nějaký čas přebývá naše kultura v období přebytku map a nedostatku terénu. Reflexe reality je nám vlastní od vzniku jazyka, kdy jsme se večer shromažďovali kolem ohňů. V porovnání s dneškem byl náš tehdejší pojmový aparát, jenž se vztahoval ke skutečnosti, prazákladní. Se vzestupem civilizace se stal jazyk sofistikovaným, schopným postihnout polotóny a odstíny života,...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen