Obhájci a zastánci badatelské učebnice Soudobé dějiny a přidružených webových stránek obviňují kritiky, že se s jejich obsahem řádně neseznámili a že nejsou odborníci. Zkusme tedy rozebrat jedno téma jejich práce a podrobit je konkrétnímu badatelskému zkoumání. Podívejme se na kolektivizaci v Sovětském svazu, kterou předcházel státní teror iniciovaný samotným Leninem. Co o ní autoři studentům říkají...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen