Překladatel ze švédštiny, norštiny a angličtiny Zbyněk Černík (* 1951) studoval v letech 1969–1975 anglistiku a nordistiku na FF UK, poté v letech 1977–1993 působil jako redaktor v nakladatelství Odeon. Po jeho zániku byl redaktorem v Českém rozhlase a v časopise Přítomnost, od roku 2007 je redaktorem edičního oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu. Podílel se na Slovníku...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen