Polsko-britský filosof a matematik Jacob Bronowski popisuje v knize Vzestup člověka (1973) princip neurčitosti – fyzikální vědy si kladou za cíl podat přesný obraz hmotného světa. Fyzika 20. století docílila jediného: Ukázala, že takový cíl je nedosažitelný, absolutní poznání neexistuje. Kdo tvrdí opak, ať už vědci, nebo dogmatici, přivolává na svět katastrofu....

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen