Jako děti bez otce, chtělo by se málem říct o okamžité situaci možná 50 tisíc wagnerovců, kteří v jediném okamžiku přišli o svého patrona. Chtělo by se říct, ovšem za předpokladu, že by onen otec nebyl zasloužilý kriminální recidivista už ze sovětských dob a děti zase vyvrhelové a ničemové, posbíraní...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen