Německý nacionální socialismus je revoluční rasistická ideologie hlásající vyvolenost Němců, která ústy svých představitelů propagovala zotročení a vyhlazení celých národů. Adolf Hitler, od roku 1921 vůdce Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP), byl demokratickým politikům a intelektuálům výmarského Německa dlouho k smíchu.  J enže Hitler jako hlasatel nenávisti a strachu kolem své strany v časech velké...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen