Před dvaceti lety zemřel Pavel Tigrid jako takřka šestaosmdesátiletý. To byl požehnaný věk, kdy se nad zesnulým zpravidla netruchlí, zvláště, když se završil život smysluplný a po onom člověku zůstalo inspirativní dílo. Pavel Tigrid napsal mnohé a neméně toho bylo napsáno o něm. Přesto o Tigridovi dosud víme docela málo,...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen