Statistický úřad Evropské unie (Eurostat) zveřejnil údaje o „náklonosti k cestování“, jak bývá toto pravidelné mezinárodní srovnání často označováno, v jednotlivých zemích EU za rok 2021. Výsledky měření (nejde o žádný průzkum, nýbrž explicitní data) staví na hlavu často omílaný stereotyp o české mentální uzavřenosti, či dokonce sebezahleděnosti, která se projevuje nezájmem o život v okolí. Tedy...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen