Podle antických autorů je vládnutí (archein) neodlučně spjaté se samotnou existencí společnosti. Platón při jeho výkladu užil trochu nešťastné přirovnání s kormidlováním lodi, které se později stalo podnětem pro zaměňování politiky s řízením. To je však zavádějící a někdy i nebezpečné, pokud si neuvědomujeme, že řízení je přesně vzato mechanickým přenosem síly, zatímco vládnutí...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen