Křesťanský světonázor předpokládá existenci dvou mocí – světské a duchovní, státu a církve. Církve mají respektovat světské zákony, ale vzhledem ke své misi, spáse lidí pro život věčný, což je cíl vyšší než pozemské vládnutí, nemůžou být moci světské podřízeny. Musejí být na ní svobodné. Tak to bylo na křesťanském Západě;...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen