Moravský šlechtic Victor Bauer z Rohrfeldenu (1876–1939) je již dávno zapomenut. Tento aristokrat erbem i duchem, velkoprůmyslník, posluchač univerzit ve Vídni, Ženevě a Lipsku, pocházel po matce z moravské rytířské rodiny Chlumeckých. Jako právník se věnoval politickému myšlení, promýšlel sjednocení Evropy a patřil k významným osobnostem středoevropského hnutí. Je rovněž autorem velmi komplexního středoevropského projektu, který...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen