S lidmi z Ukrajiny se setkávám poměrně často, učím jejich děti česky. Je mezi nimi spousta normálních, příjemných lidí, jejich současné postavení není jednoduché. Jsou to ženy s dětmi, které musely utéct z domova. Třeba účetní z velké firmy, která tu má aktuální perspektivu – pomocné práce ve školní jídelně....

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen