Přelom 19. a 20. století se ve Svitavách vyznačoval rozmachem textilního a strojírenského průmyslu. Dávno zaběhlé podniky rozšiřovaly svoji výrobu a zároveň vznikaly nové menší dílny. Bohatí továrníci si ve městě nechávali stavět honosné vily, které jsou ozdobou města do dnešních dní. Vedle toho došlo také k výstavbě nemocnice, sirotčince i chudobince. A samozřejmě nechyběl ani bohatý spolkový život. Na počátku...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen