Po víc než šedesáti letech od smrti novináře, překladatele a prozaika Jiřího Weila (6. 8. 1900 – 13. 12. 1959) se proskribovanému a účelově zapomínanému autorovi dostává satisfakce. Nakladatelství Triáda zahájilo vydávání jeho Spisů, které v celkem třinácti svazcích připomenou propastný úděl levicového židovského intelektuála v drtivém mlýnu dvou totalit...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen