Komenský, jenž jako exulant žil v různých částech Evropy, považoval společnou evropskou identitu, stojící na obecném nadkonfesijním křesťanském základě, za něco samozřejmého. Svými texty se obracel přímo na Evropany, totiž evropské politické, náboženské a intelektuální elity, přičemž často používal slovní spojení „My, Evropané“. Být Evropanem je podle Komenského závazek a odpovědnost obyvatel hlavního...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen