Svět se vždy nacházel v krizi. Jinak by to nebyl lidský svět, v podstatě by skončily dějiny a nastalo by bezčasí. Ve staré řečtině pojem „krísis“ znamenal tolik, co rozsouzení, nebo rozhodnutí. Souvisí se slovem „krínein“, tj. oddělovat, rozlišovat. Připomněl bych, že krize je klíčovou fází starořeckého dramatu, jak jej popisuje Aristoteles. Je...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen