Ve čtvrtek antimonopolní úřad vydal zprávu čítající 117 stran ze svého rozsáhlého šetření, kde se snažil postihnout tržní strukturu v několika vybraných agropotravinářských vertikálách. Tím se rozumí sledovat třeba v případě mouky (či pečiva), co se děje s cenou od osiva, které nakupuje farmář na osev, až po mouku, respektive...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen