Kniha Česká architektura 2021–2022 nám přibližuje podobu architektonické scény, jak ji vnímal Ondřej Chybík. Je to zajímavá přehlídka, která potvrzuje, že se architektura stává opravdu věcí veřejnou: Samosprávy si uvědomily, že pokud se chce obec nebo město rozvíjet, bez spolupráce s nadanými architekty nelze ambice uskutečnit. Starostové po sobě chtějí zanechat...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen