Slovo názor je odvozeno od nazírání, nahlížení. Nazírám například, že dvě a dvě jsou čtyři, nebo že platí Pythagorova věta. Co takto nazírám, je „zřejmé“. ­­­Jsem-li příslušníkem druhu homo sapiens a disponuji-li funkčním mozkem, nahlížím, že dvě a dvě jsou nutně čtyři. Případné tvrzení, že dvě a dvě – pro nás lidi – nejsou...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen