Od středověku byla pro Evropu čili křesťanský Západ důležitou hodnotou jednota, která však, ani přes soustavné snahy papežů a císařů, nikdy nebyla náboženskou a politickou uniformitou. Vždy to byla ona příslovečná „jednota v mnohosti“, manifestující se mnohočetností a pestrostí státních forem. Zkrátka dynamický a tvůrčí chaos s různou mírou svobody, jakou nepoznala autokratická impéria typu Osmanské...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen