Německý romantik Heinrich Heine navštívil v roce 1828 Londýn a napsal o tom svéráznou reportáž nazvanou Anglické fragmenty, v níž pojmenoval tehdy se šířící kulturní a politickou frustraci zachvacující politické elity, intelektuály i široké vrstvy evropského obyvatelstva: únava z Evropy! Étos Francouzské revoluce, navíc zprofanovaný, zastřela gilotina, napoleonský heroismus s pretotalitními rysy se stal chimérou a romantismus...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen