Vzhledem k poklesu prostupnosti hranic pro mezinárodní obchod, která se kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině týká stále ve větší míře i obchodu s potravinami, si klade větší část společnosti otázku, zdali je nutné a žádoucí zvýšit soběstačnost ČR v produkci zemědělských komodit a z nich vyráběných potravin. Odpověď na ni je ale poměrně složitá. V prvé řadě je vhodné připomenout, že...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen