Všechna vyznamenání bych udělil in memoriam a jejich společným jmenovatelem by byl náš smír s habsburským dědictvím. Nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva bych proto udělil panovníkům, kteří se zasloužili o modernizaci státu (Josef II.), o rozvoj novodobého národního a státního vědomí (Leopold II. – založil na pražské univerzitě katedru češtiny, významná byla...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen