Těsně předtím, než začalo svou agresivní válku proti Ukrajině, vydalo Rusko seznam požadavků, které měly být základem pro jednání, již by „zohlednilo legitimní bezpečnostní zájmy Ruska.“ Součástí seznamu bylo nerozšiřování NATO, a dokonce stažení vojenské infrastruktury do hranic před prvním rozšířením po rozpadu Varšavské smlouvy v roce 1997. Hlavním bezprostředním cílem ruského zájmu byla...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen