České země jsou tradičně považovány za katolické s významnou protestantskou tradicí. Přesto tady existoval vždy jistý sentiment k východnímu křesťanství, (ortodoxnímu pravoslavnému). Odpovídalo to povědomí o roli Cyrila a Metoděje při jejich misi na Velké Moravě a také romantickým představám o roli Slovanů. Dnes je role této církve zajímavá z toho důvodu, že pravoslavní hodnostáři v Rusku stojí...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen