Zásadní předěl moderních českých dějin představuje Mnichov 1938. Jenže mnichovské trauma nebylo současníky interpretováno jako selhání českého politického národa a jeho elit, kterým skutečně bylo, nýbrž jako „zrada Západu“. Zrodil se „mnichovský komplex“, onen plačtivý mýtus identifikující pochybení vždy a pouze u těch „druhých“. Mýtus, který směřoval k českému zúčtování s Evropou a „prohnilým“ Západem. Ačkoli...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen