Předpovědi prof. RNDr. Jaroslava Flegra, CSc. týkající se pandemie covidu se bohužel v minulosti často naplnily. Položili jsme mu proto co možná nejjednodušeji formulované otázky a požádali o podobně jednoduše formulované odpovědi. Výsledkem je základní a doufejme také veskrze srozumitelná informace o očkování (určená zejména těm, kteří ho nadále zpochybňují)...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen