Před necelými čtyřmi tisíci lety odešli Židé z egyptského otroctví. Událost známá jako Exodus je popsána v Tóře, v Druhé knize Mojžíšově. Židé si ji od té doby připomínají při svátku Pesach. A nejen oni na vyvedení z otroctví nezapomněli. Ani křesťané, když se Pět knih Mojžíšových stalo základem Starého...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen