Řád bílého lva Řád Bílého lva bych in memoriam udělil Štěpánu Gavendovi, účastníkovi protinacistického odboje a hrdinovi odboje protikomunistického. Muži, který se nikdy neváhal postavit zlu a který se do boje vracel tak dlouho, až ho komunisté oběsili.      Řád T. G. Masaryka bych udělil profesoru Janu Konvalinkovi, který kromě svého...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen