V České republice až na naprosté výjimky působí vlády složené hned z několika koaličních partnerů. Běžným standardem jsou kabinety ze tří různých subjektů. Vznikající vláda v čele s premiérem Petrem Fialou se má skládat hned z pěti uskupení. Není to málo a za běžných okolností by z toho plynulo, že takové množství vládních partnerů povede k mnoha sporům a rozepřím a že...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen