Ve spise O původu uměleckého díla filosof Martin Heidegger napsal: „Skrývání může být odpírání nebo jen pouhé zastírání. Skrývání skrývá a zastírá samo sebe… Kdyby jedno jsoucno nezastíralo druhé, nemohli bychom se ohledně jsoucna přehlédnout a přehmátnout.“ Právě na tento citát jsem myslel, když v polovině října odvysílal Český rozhlas na stanici Vltava večerní radiodokument...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen