Jsem přiměřeně environmentálně uvědomělý. Poctivě třídím, minimalizuji používání plastových tašek a pytlíků a vysloužilý sporák nesvrhnu do nejbližší rokle, nýbrž odvezu do sběrného dvora. Dárkové taštičky na jedno použití pečlivě složím a uložím. Papírové krabičky, obzvláště ty pevné, uschovám. Svoji sbírku skládám do umně vystavěných křehkých skulptur, které se následně...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen