Milí přátelé (právě takové oslovení náleží spřízněným duším), dovoluji si využít vašeho (výjimečného, což jen dokládá trudnost dnešních časů) týdeníku pro návrh na ,zavedení‘ nové nadávky (přičemž by nešlo ani tak o nadávku jako spíše o osobnostní povahovou charakteristiku), která by zněla (… byl to takový) babiš (s malým, pochopitelně). Jakkoli...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen