V Česku hraje prezident republiky v zahraniční politice zásadní úlohu. Dle ústavy zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, přijímá šéfy diplomatických misí jiných států a s kontrasignací premiéra jmenuje české velvyslance. Skrze státní návštěvy a další cesty provozuje důležitou část diplomacie. Přesto v naší parlamentní demokracii platí, že hlava státu sama nevytváří zahraniční politiku, ale...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen