Galerie prezidentů Československa a České republiky zahrnuje fascinující plejádu lidských typů, a to jak z hlediska inteligence a vzdělání, tak z hlediska obecné morálky. Vedle osob geniálních či alespoň vzdělaných tu najdeme naprosté primitivy. Vedle osob čestných tu vidíme totální zločince, zrádce, cyniky a různě pokřivené osobnosti. Vidíme zde také muže vnitřně rozporné. Největší rozdíl mezi...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen